PLM Discovery Scan

Inzicht in het realiseren van een end-to-end PLM systeem.

De Gartner IT Glossary beschrijft Product Lifecycle Management (PLM) als: “een filosofie, proces en discipline ondersteund door software voor het beheer van producten tijdens de fasen van hun levenscyclus, van concept tot pensionering”. Product Lifecycle Management (PLM) verbindt data, processen, systemen en personen tot een end-to-end oplossing voor het ontwikkelen en op de markt brengen van producten.

Doel en inhoud PLM Discovery Scan

Ontdek hoe te profiteren van de PLM voordelen.

Het creëren van een PLM op basis van bestaande systemen of het implementeren van een nieuw PLM verkort de time-to-market, reduceert de kosten en verhoogt de kwaliteit van producten. Doe de PLM Discovery Scan en ontdek hoe te profiteren van de PLM voordelen.

PLM verkort de time-to-market, reduceert de kosten en verhoogt de kwaliteit van producten.

 • Profiteert uw organisatie al van de voordelen van een volledig geïntegreerd end-to-end PLM systeem ?
 • Wat zijn de ontbrekende schakels ?
 • Waar te beginnen met verbeteringen ?
 • Systemen integreren, uitbreiden, vernieuwen ?

Doe de PLM Discovery Scan en ontdek de PLM mogelijkheden voor uw organisatie.

De PLM Discovery Scan geeft inzicht in de status van de huidige interne systemen en processen. De nadruk ligt op de kernprocessen vanuit de Product Lifecycle. Elk proces wordt beoordeeld op de PLM kernfactoren; de status en integratie van data, processen, systemen en personen.

De uitkomst van de PLM Discovery Scan geeft inzicht in de inefficiënties, risico’s en verbeterpunten. Het geeft inzicht waar de knelpunten zitten in relatie tot de Product Lifecycle. De PLM Discovery Scan wordt afgesloten met een rapport en presentatie over de bevindingen van het onderzoek en geeft aanbevelingen tot verbetering. Aanbevelingen voor het verbeteren van de huidige processen en systemen om te profiteren van de voordelen van een end-to-end PLM.

De PLM Discovery Scan start met het vaststellen van de huidige PLM werkwijze in relatie tot de verantwoordelijken en het bestaande PLM IT landschap.

Vervolgens richt de PLM Discovery Scan zich op de 8 kernprocessen van de Product Lifecycle:

 • Project & Portfoliobeheer
 • Leveranciersmanagement
 • Specificatiebeheer
 • Recepturenbeheer
 • Quality
 • Declaratie en Compliance
 • Beheer Labels en Verpakkingen
 • Productinformatie & Go_to_Market

Elk van deze processen zal beoordeeld worden op 4 categorieën:

 • Process
 • Data
 • Systems
 • People

Per categorie wordt een reeks van relevante indicatoren onderzocht en beoordeeld. Hiermee ontstaat een totaalbeeld van de PLM status, inzicht in knelpunten en mogelijke verbeteringen.

De uitvoering van de PLM Discovery Scan bestaat uit 3 fases.

1. Kick-off

Tijdens een Kick-off sessie wordt de basis gelegd voor de uitvoering van de PLM Discovery Scan. Met de verantwoordelijken wordt de PLM workflow vastgesteld inclusief verantwoordelijken en kernprocessen. In een sessie met de IT verantwoordelijke wordt het IT landschap vastgesteld in relatie tot de vastgestelde kernprocessen.

2. Onderzoek Kernprocessen

Tijdens deze fase zullen aan de hand van de categorieën (personen, processen, systemen en data) de kernprocessen worden onderzocht.  Aan de hand van interviews met de proceseigenaar zal per kernproces de status en punten ter verbetering worden vastgesteld.

3. Rapportage en Presentatie

De bevindingen en uitkomst van de PLM Discovery Scan worden opgenomen in een rapport en tijdens een sessie met de verantwoordelijken gepresenteerd

Doorlooptijd van de fasen zal afhangen van aard en omvang organisatie.

Organisaties die de PLM Discovery Scan hebben doorlopen hebben na afloop inzicht in inefficiënties, risico’s en verbeterpunten van de huidige opzet. Het geeft inzicht in alle knelpunten in relatie tot Product Lifecycle Management.

De organisatie ontvangt een rapport met daarin opgenomen:

 • PLM proces schema
 • PLM IT landscape overzicht
 • Statusoverzicht kernprocessen
 • Aanbevelingen

De uitkomst van de PLM Discovery Scan kan worden gebuikt als basis voor het opstellen van een PLM roadmap en voor het initiëren van nieuwe verbeterprojecten.

Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management voordelen.

Product Lifecycle Management (PLM) verbindt data, processen, systemen en personen tot een end-to-end oplossing voor het ontwikkelen en op de markt brengen van producten. Gebruikers van PLM systemen ervaren verbeteringen met betrekking tot:

 • Time to Market

 • Productiviteit in R&D

 • Gebruik van middelen

 • Bescherming van IP

 • Kwaliteit van data

 • Ontwikkelingskosten

 • Intern en extern delen van data

 • Product Compliance

Meer Informatie ?

Product Lifecycle Optimalisatie

Naam (verplicht) Email (verplicht) Bedrijfsnaam Bericht

Of stuur een e-mail naar info@foodzfactor.nl