Product Lifecycle Management

Van idee naar productinformatie en meer.

De Gartner IT Glossary beschrijft Product Lifecycle Management (PLM) als: “een filosofie, proces en discipline ondersteund door software voor het beheer van producten tijdens de fasen van hun levenscyclus, van concept tot pensionering”.

Product Lifecycle Management (PLM) verbindt data, processen, systemen en personen tot een end-to-end oplossing voor het ontwikkelen en op de markt brengen van producten. Gebruikers van PLM systemen ervaren verbeteringen met betrekking tot:

  • Time to Market

  • Productiviteit in R&D

  • Gebruik van middelen

  • Bescherming van IP

  • Kwaliteit van data

  • Ontwikkelingskosten

  • Intern en extern delen van data

  • Product Compliance

Product Lifecycle Management Food

Bepalende factor tot succes in competitieve markt.

Het ontwikkelen van voedingsmiddelen bestaat uit een reeks van activiteiten met elk eigen databronnen, processen, verantwoordelijken en intern of externe klanten.

Een end-to-end PLM centraliseert alle data en integreert alle processen in een enkel systeem. Verhoogt de wendbaarheid van organisaties om sneller en beter in te spelen op de veranderende vraag vanuit de markt. Kernfactoren daarbij zijn innovatiesnelheid, samenwerken, data integriteit, standaardisatie, herleidbaarheid, productiviteit en compliance. Kernprocessen:

Wij werken bij bedrijven aan het inzichtelijk maken van alle verantwoordelijken, data en processen die bijdragen aan de Product Lifecycle. Stellen knelpunten vast en ontwerpen oplossingen voor het realiseren van een end-to-end PLM.

Meer Informatie ?

Product Lifecycle Digitalisatie

Naam (verplicht) Email (verplicht) Bedrijfsnaam Bericht

Of stuur een e-mail naar info@foodzfactor.nl